Електронски регистар

Подаци са сајта МУП-а Србије

 

 

МУП - еУслуге

Електронске услуге МУП-а Републике Србије
(електронско издавање уверења о пребивалишту или заказивање термина за подносење захтева за личну карту или пасош, ... )

 

Презентација електронског регистра административних поступака града Ниша

Званицна страница електронског реистра
или са
Званичног сајта града Ниша

На горе наведеном линку можете наци податке који су вам потребни као на пример за:

Е-Управа  

Портал електронске управе Републике Србије